Darmowy internet

Spis najważniejszych informacji, z jakimi należy się zapoznać chcąc skorzystać z usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu Aero2.

Darmowy Internet w Polsce – opis usługi oraz informacja, kto i na jakiej zasadzie ją świadczy.

Jak korzystać z usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu – czyli 2 najważniejsze rzeczy (karta SIM oraz modem) niezbędne, aby móc korzystać z internetu.

Zasięg sieci Aero2 – mapy zasięgu i dostępu do sieci Aero2.

Osobisty odbiór karty SIM – informacja gdzie i jak można odebrać kartę SIM Aero2 osobiście.

Zamówienie karty SIM Aero2 pocztą – wyjaśnienie jak zamawiać kartę SIM od operatora Aero2 listownie oraz jakie dokumenty są wymagane.

Konfiguracja modemu oraz łączenie się z siecią Aero2 – przykład jak skonfigurować modem i połączenie internetowe, aby łączyć się z siecią Aero2 i korzystać z internetu (wersja sprzed wymiany kart Aero2).

Konfiguracja Aero2 – przykład konfiguracji modemu oraz punktu APN Aero2 na przykładzie Huawei E3131 (aktualna wersja).

Informacje dodatkowe:

Modemy – wykaz modemów zgodnych z wymaganiami regulaminowymi Aero2, współpracujących z usługą Bezpłatny Dostęp do Internetu.

Generator wniosków – skrypt umożliwiający wygenerowanie dokumentów potrzebnych do wydania karty SIM Aero2.

Wzór pełnomocnictwa uzyskania karty SIM Aero2 BDI – wzór dokumentu potrzebnego do odbioru karty w imieniu innej osoby (nieaktualne).

Problem z kartą SIM – czyli jak zweryfikować prawidłowe działanie karty SIM Aero2 BDI.

Pliki do pobrania:

Regulamin Bezpłatnego Dostępu do Internetu – dostępny na stronie operatora.

Wzór Wniosku o użyczenie karty SIM Bezpłatnego Dostępu do Internetu – dostępny na stronie operatora.