Nowe karty SIM BDI Aero2

Od 1 października 2012 r. zgodnie z zapowiedziami operatora usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu odnośne rozbudowy sieci Aero2 stare karty SIM straciły ważność, a ich miejsce zajęły nowe, które w ostatnim czasie były rozsyłane do osób korzystających z usługi darmowego internetu.

Status sieci dla starej i nowej karty SIM Aero2

Status sieci dla starej i nowej karty SIM BDI Aero2

Wymiana kart nie obyła się z problemami, bowiem jak podają niektóre źródła informacyjne wielu posiadaczy kart SIM Aero2 BDI pomimo otrzymania informacji (wiadomość SMS oraz e-mail) o nadaniu przesyłki listownej tych kart nie otrzymało. W wielu przypadkach zawiniły błędnie podane dane teleadresowe, na jakie przesyłka miała trafić stąd też wiele listów było zwracanych do nadawcy. Wiele też przesyłek pomimo pozostawienia awizo nie zostało odebranych, przez co również zostały one zwrócone do spółki Aero2, a zgodnie z zasadami regulaminowymi ponowna wysyłka karty SIM odbywa się już na koszt korzystającego z BDI, który musi wystąpić z prośbą o przesłanie ponownie nowej karty SIM Aero2.

Osoby, które nie mają nowych kart do darmowego internetu, a korzystały dotychczas z usługi Aero2 stracą możliwość korzystania z Bezpłatnego Dostępu do Internetu gdyż zgodnie z zapowiedzą stare karty SIM Aero2 BDI zostały zdezaktywowane 30 września 2012 roku. Od 1 października w sieci Aero2 mogą funkcjonować już tylko karty nowe.

Wymiana kart nie przyniosła żadnych zauważalnych zmian użytkownikom darmowego intrenetu. Internet jest oferowany w taki sam sposób i na takich samych zasadach jak wcześniej ponadto transfer jest na takim samym poziomie, jaki był przed wymianą kart. Zauważyć można jedynie drobne detale. Nie ma już jak było wcześniej 5 dostępnych sieci są 4 dobrze znane każdemu posiadaczowi telefonu komórkowego. Sieć Aero2 znana wcześniej, jako (26017 lub PL17) znikła z wykazu dostępnych sieci.

Zadanie sieci Aero2 realizuje teraz sieć Plus i taka nazwa będzie wyświetlana w profilu połączenia. Zmiana ta może niektórych wprowadzać w pewne zakłopotanie, bowiem połączenie z internetem realizowane jest poprzez połączenie w roamingu, którym to partnerem jest tutaj Plus, a że dostęp do sieci realizowany jest przez tego partnera roamingowego, managery połączeń będą pokazywać komunikat o możliwości naliczania dodatkowych opłat za usługę.

Roaming

Jest to naturalny monit, który dotyczy usług roamingowych oraz związanych z nimi dodatkowych opłat. Jednak w przypadku usługi BDI Aero2 żadne dodatkowe opłaty nikomu nie będą naliczane.

One Comment

  1. Marcin pisze:

    Tu gdzie mieszkam pomogłem paru dzieciakom zdobyć taki internet, a wczoraj miałem całą ekipę w domu bo przestraszyli się komunikatu „opłaty” 😉

Dodaj komentarz