Ceny internetu w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał analizy kształtowania się cen usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych oraz biznesowych i w grudniu 2012 roku opublikował raport przedstawiający rzeczywiste miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce. Analiza cenowa została stworzono w oparciu o cenniki publikowane na stronach www 10 dostawców internetu:

 • Orange S.A. (Telekomunikacja Polska S.A.),
 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A.,
 • UPC Polska Sp. z o.o.,
 • Netia S.A.,
 • Multimedia Polska S.A.,
 • Vectra S.A.,
 • Telefonia Dialog S.A.,
 • Inea S.A.,
 • Toya Sp. z o.o.,
 • TK Telekom Sp. z o.o.

Raport dotyczy oferty operatorów, którzy wg danych ze sprawozdawczości uzyskali, co najmniej 0,5% udziału w ogólnej liczbie aktywnych łączy lub liczbie abonentów. W analizie pod uwagę brano podmioty, które świadczą swoje usługi w oparciu o technologię  xDSL lub TVK.  Operatorzy: Orange S.A.,  UPC Sp. z o.o., Vectra S.A., INEA S.A., Multimedia  Polska S.A., TOYA S.A., TK Telekom Sp. z o.o.  oferują swoje usługi dostępu do szerokopasmowego internetu na łączach własnych. Natomiast: PTC S.A. i Netia S.A. na łączach własnych lub z wykorzystaniem infrastruktury Orange.

W analizie cenowej dla klientów indywidualnych UKE wyodrębnił oferty dla następujących zakresów przepływności:

 • do 2 Mbps,
 • od 2 Mbps do 10 Mbps,
 • od 10 Mbps do 30 Mbps,
 • od 30 Mbps do 50 Mbps,
 • od 60 Mbps do 80 Mbps,
 • oraz powyżej 100 Mbps.

Wartości podane w raporcie UKE określają średni miesięczny koszt dostępu do internetu dla użytkownika końcowego. W celu ustalenia tej wartości zsumowano wszystkie koszty ponoszone przez abonenta w okresie trwania umowy, a następnie podzielono je przez liczbę miesięcy trwania zobowiązania.

Ceny internetu w Polsce

Sposób kalkulacji średniego miesięcznego kosztu korzystania z dostępu do sieci internet

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności do 2 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności do 2 Mbps dla klientów indywidualnych

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 2 Mbps do 10 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 2 Mbps do 10 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 10 Mbps do 30 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 10 Mbps do 30 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 30 Mbps do 50 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 30 Mbps do 50 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 60 Mbps do 80 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności od 60 Mbps do 80 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 100 Mbps

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 100 Mbps

 

Z publikowanego raportu UKE wynika, iż najkorzystniejsze oferty szerokopasmowego dostępu do internetu posiadają operatorzy telewizji kablowych (TVK), oferujący usługi stacjonarne w oparciu o własne łącza. Inni operatorzy kablowi, którzy umożliwiają dostęp w oparciu o infrastrukturę Orange (Telekomunikacja Polska S.A.) z reguły oferują swoje usługi po wyższej cenie. Wynika to między innymi z konieczności ponoszenia przez klienta comiesięcznej opłaty za utrzymanie łącza. Jednak dostęp do ofert dostawców telewizji kablowych dla wielu osób jest utrudniony głównie w małych miejscowościach, dlatego też zmuszeni są oni do korzystania z ofert innych providerów internetu, których to oferty są mniej atrakcyjne cenowo.

Źródło:
Materiały UKE

One Comment

 1. PhiPhi pisze:

  Nie wiedziałem, że powstają takie zestawienia w UKE, także może się przydać wielu osobom.

Dodaj komentarz