Badanie internetu na świecie

05 września br. WWWF (World Wide Web Foundation) organizacja standaryzująca internet ogłosiła najnowsze wyniki badań na temat funkcjonowania internetu na świecie. Badania przeprowadzona w 61 krajach, w których badano sposób korzystania z interenu oraz korzyści wynikające z jego użytkowania. Kraje, w którym internet funkcjonuje najlepiej to według badania WWWF Szwecja następnie USA oraz Wielka Brytania. Polska uplasowała się na 25 miejscu zaraz za Brazylią, a przed Kolumbią. Jak wskazano też w badaniu najsłabiej rozwinięte kraje pod względem wykorzystywania internetu to kraje Afrykańskie. Mniej niż jedna osoba na sześć korzysta tam z internetu, a średnia dla całego świata to jeden użytkownik internetu na trzech mieszkańców.

Wyniki badania internetu na świecie - World Wide Web Foundation

Wyniki badania internetu na świecie – World Wide Web Foundation

Jak też podano w badaniach przyczynami utrudniającymi dostęp do internetu dla mieszkańców wielu krajów są zbyt wysokie ceny dostępu do sieci internetowej. W niektórych krajach opłaty za internet wynoszą często połowę miesięcznych zarobków. Innym utrudnieniem są cenzura oraz blokada do niektórych treści dostępnych w internecie, które nakładają władze krajów.

Pełen ranking przeprowadzonego badania można zobaczyć na stronie WWWF.

Założycielem World Wide Web Foundation jest Tim Berners-Lee angielski fizyk i programista, współtwórca usługi WWW (World Wide Web). Od 1994 pełni on też rolę Przewodniczącego Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium), która zajmuje się ustalaniem standardów pisania i przesyłania stron internetowych.

Dodaj komentarz