Ankieta na temat usługi Darmowy Internet z Aero2

Chcąc poznać opinię użytkowników, którzy korzystają z usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu świadczonej przez operatora Aero2, przeprowadziliśmy wśród użytkowników Darmowego Internetu małą ankietę, dzięki której przedstawiamy poziom zadowolenia użytkowników z usługi oraz jakości oferowanego internetu przez Aero2.

Większość użytkowników usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu to osoby młode głównie w wieku 21-35 lat. Prawie 40% odpowiadających na pytania w ankiecie wskazywała miejsce pobytu oraz pracy z usługą BDI województwo mazowieckie. Można się domyślać, że ma to związek głównie z punktami dystrybucji kart SIM, które to znajdują się tylko na terenie Warszawy przez co mieszkańcy województwa mazowieckiego mają najłatwiejszą i najszybszą możliwość zdobycia kart bezpośrednio do ręki. Drugi czynnik to też największe rozreklamowanie tej usługi wśród społeczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Na pytanie: Czy uważasz, że Darmowy Internet to ciekawa usługa i warta zainteresowania? Zgodnie, bowiem aż 96.2% ankietowanych odpowiadało na tak.

Ankieta

Czy uważasz, że Darmowy Internet to ciekawa usługa i warta zainteresowania?

 

70% odpowiadających na pytanie: W jaki sposób zazwyczaj korzystasz z Internetu?, wskazywało standardowy sposób, czyli komputer i modem, 15.7% na telefon i smartfon, zaś 14.3% na tablet.

Ankieta

W jaki sposób zazwyczaj korzystasz z Intenetu?

 

Na pytanie: Czy korzystanie z Darmowego Internetu jest dla ciebie bezproblemowe? 66% ankietowanych odpowiadało, że nie ma problemów z korzystaniem z Darmowego Internetu. Zaś w pytaniu: Czy Twój transfer danych kształtuje się na przyzwoitym poziomie około 512 kbit/s i umożliwia sprawne korzystanie z sieci internetowej? 62.26% respondentów odpowiadało, że ich transfer kształtuje się na zadowalającym poziomie i umożliwia wygodną pracę z internetem.
Jednak tylko 37.7% respondentów uważa, że internet z Aero2 to internet w pełni funkcjonalny. 62.3%badanych wskazuje na Darmowy Internet, jako tylko dodatek do komercyjnego szerokopasmowego łącza.

BDI

Czy uważasz, że Darmowy Internet z Aero2 to Internet w pełni funkcjonalny czy też może, jako dodatek do komercyjnego szerokopasmowego łącza np. z Neostrady?

 

W pytaniu: W jaki sposób zdobyłeś/aś kartę SIM Aero2? Połowa pytanych wskazywała na osobisty odbiór karty w punkcie dystrybucji, a druga połowa na odbiór drogą pocztową, listownie.

Na pytanie: Skąd dowiedziałaś/eś się o usłudze Bezpłatny Dostęp do Internetu w Polsce? 67.9% odpowiadających wskazywało, jako źródło informacji internet, zaś 24.5% na znajomych i przyjaciół. Reszta na sposoby inne niż tu wymienione.

Na pytanie: Jak długo posiadasz kartę SIM Aero2? 43.4% pytanych odpowiadało, że posiadają kartę SIM powyżej 6 miesięcy natomiast 37.7% wskazywało na posiadanie karty od około 2-5 miesięcy, reszta 18.9% to posiadacze karty od około miesiąca.

Jak widać z przeprowadzonej ankiety użytkownicy Darmowego Internetu jednoznacznie wskazują, że usługa Bezpłatnego Dostepu do Internetu jest ciekawą usługą wartą zainteresowania. Ponadto znaczna większość odpowiadających 66% wskazywała, że nie ma problemów z korzystaniem z internetu z Aero2. W ankiecie nie było pytań odnośnie problemów, jakie występują z użytkowania usługi BDI, ale można się domyślać, że ta część respondentów, która deklarowała niezadowolenie, to osoby, których może irytować 60 minutowy czas sesji, transfer tylko do 512 kbit/s oraz problemy niezwiązane bezpośrednio już z usługą ani operatorem, ale wykorzystywanym sprzętem do łączeni się z internetem jak i zasięgiem, który nie w każdym miejscu jest idealny.


Dodaj komentarz