Darmowy internet z gminy

Zapewne mało kto wie, że na wielu terenach gmin w Polsce jednostki samorządów terytorialnych świadczą usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat. Oczywiście takie usługi muszą podlegać odpowiednim regulacjom tak, aby nie było nadużyć oraz aby nie psuć rynku telekomunikacyjnego, dlatego samorządy jednostek terytorialnych muszą wcześniej uzyskać zgodę UKE na prowadzenie na swoich terenach darmowych hotspotów. UKE zgodę wyda, jeśli usługa będzie spełniać odpowiednie warunki tj.:

1. Obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren obszaru gminy.
2. Funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.
3. Maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa niż 256 kbit/s.
4. Łączny czas trwania połączenia dla hotspotów nie będzie większy niż 60 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym ograniczenia połączenia dotyczyć będzie:
a) urządzenia końcowego lub
b) użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
5. Miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysłanych oraz odebranych) będzie wynosił nie więcej niż 750 MB, przy czym ograniczenie transferu danych dotyczyć będzie:
a) urządzenia końcowego lub
b) użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
W przypadku dostępu niektórych grup społecznych dopuszczalna prędkość darmowego internetu zwiększa się do 512 kbit/s, ale połączenie może trwać tylko pół godziny.
Zdaniem UKE tylko w taki sposób można pogodzić interesy użytkowników, gmin oraz providerów świadczących usługi dostępu do internetu na warunkach komercyjnych.

Internet na wsi

Internet na wsi z gminy

Ponadto wiele jednostek świadczących darmowy dostęp do internetu wprowadza własne ograniczenia związane z blokowaniem niektórych usług jak i dostępu do wybranych stron www gdyż w założeniu bezpłatny internet ma pełnić raczej rolę narzędzia ułatwiającego życie (poczta e-mail, informacje, rozkłady jazdy) niż służyć, jako narzędzie wykorzystywane do nielegalnych celów (ściąganie i rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania, filmów muzyki itp.)
Ważna też informacja internet taki jest świadczony głównie drogą radiową, dlatego użytkownicy chcący mieć dostęp do darmowego internetu, ale mieszkający w większej odległości od nadajnika (te są lokowane głównie na budynkach gmin, jednostek samorządowych) muszą się zaopatrzyć w urządzenia odbiorcze (anteny), które pozwolą na łączenie się z takim internetem.
Jest to też ciekawa informacja zwłaszcza dla tych osób mieszkających głównie na wsiach, które chciałyby mieć w swoich domach internet, a z różnych względów czasami ekonomicznych, braku innego dostawcy, interentu w domu mieć nie mogą. Szczegółowych informacji na temat bezpłatnego dostępu do internetu udzielają jednostki samorządów terytorialnych.


3 komentarze

  1. EdekKredek pisze:

    Właśnie ja kiedyś przypadkiem złapałem net na wiosce u dziadków, na początku nie wiedziałem co to za sieć i w ogóle, ale potem ją rozgryzłem i tak teraz jak jestem na wsi mam darmowy internet z gminy ;-D

  2. babcia pisze:

    aero2 jest od tego xd

Trackbacks for this post

  1. […] całkowicie bezpłatnie. Oczywiście takie projekty działają lokalnie na określonym obszarze np. darmowy internet w gminach czy też inne podobne, których wdrożeniem zajęły się samorządy lokalne. Głównie są to […]

Dodaj komentarz